Garancija

Proizvodi su provereni i testirani tokom svake etape proizvodnog procesa. Uprkos tome, ukoliko dođe do nekih problema, dobro je znati sledeće uslove garancije:

  • Garantni rok teče od dana prodaje i važi dve godine samo uz predočenje originalnog računa o kupovini i garantnog lista pravilno popunjenog od strane prodavca.
  • NEFA NAMEŠTAJ d.o.o. garantuje da će proizvod funkcionisati besprekorno i da ćemo odstraniti sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji bi bili posledica fabričkih grešaka i koji bi nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda i poštovanju svih tehničkih uputstava.
  • Ako popravka ne bi bila izvršena u roku od 30 dana, proizvod ćemo zameniti novim. U slučaju da popravka u garantnom roku traje duže od 10 dana garantni rok se produžava za onoliko dana koliko je trajala popravka.


U SLUČAJU DA JE PROIZVOD POTREBNO POSLATI OVLAŠĆENOM SERVISU, MOLIMO VAS DA:

- priložite sva potrebna dokumenta (račun, garantni list i sl.)

- troškove prevoza priznajemo samo u slučaju priznavanja garancije kao i da je prevoz izvršen za to specijalizovanim službama. Moguća oštećenja koja bi nastala pri prevozu i štete usled toga idu na račun i rizik kupca.

- oštećenja koja mogu nastati usled transporta robe moraju biti prijavljena prodavcu i to najkasnije  u roku od jednog (1) dana. Reklamacije po isteku tog roka nažalost ne uvažavamo.

 

OVA GARANCIJA NE OBUHVATA:

  • oštećenja koja mogu nastati usled pada ili upotrebe sile
  • oštećenja koja je prouzrokovala "treća" osoba
  • ako je serijski broj proizvoda uklonjen ili promenjen garancija prestaje da važi
  • ako je nameštaj otvaran ili popravljan od strane osobe koja za to nije ovlašćena.
Posetite Nefa nameštaj na portalu ShopMania