Pravo na odustajanje

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da bez navođenja razloga odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena (Važi samo za Online porudžbine). Odustankom od ugovora oslobađate se svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje i montažu robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Vaša izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali. 

1. Na našu e-mail adresu info@nefa.rs  možete dostaviti Vašu izjavu o odustanku, ili popuniti i poslati na NEFA NAMEŠTAJ d.o.o. Milutina Milankovića 23, Beograd-Novi Beograd i naglasiti za internet prodaju.

Obrazac za odustanak od ugovora, koji je stigao uz paket možete preuzeti ovde.

2. Nakon što primimo Vaš e-mail, prosledićemo Vam Dokumenta za povraćaj robe na Vaš e-mail, što predstavlja potvrdu o prijemu Vaše izjave o odustanku od ugovora.

3. Dostavljena dokumenta je potrebno da odštampate, iste popunite, obavezno potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica) i zajedno sa robom, pošaljete na adresu koju Vam Operater iz ONLINE prodavnice bude poslao na Vaš e-mail.

4. Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom. Po dogovoru, možemo ugovoriti preuzimanje robe sa Vaše adrese, uz naplatu usluga po važećem cenovniku.

5. Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu. Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova poštarine (ili preuzimanja robe sa naše strane) koji proisteknu slanjem robe na našu adresu. Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu. Da bi Vam izvršili povraćaj sredstava nepohodno je da roba za koju se vrši povraćaj novca, kao i popunjena i potpisana Dokumenta za povraćaj robe, budu dostavljena na adresu koju Vam operater iz ONLINE prodavnice pošalje na Vaš e-mail. Nakon potvrde o prijemu, sredstva će biti uplaćena na račun koji ste naveli u obrazcu u roku od 10 radna dana. Ispravnost podataka unetih u Dokumenta za povraćaj robe, garantujete svojim potpisom, tj.pečatom.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, NEFA NAMEŠTAJ d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamenite za drugi artikal iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate pozivanjem broja 0800 444 222 ili nam pošaljite email na adresu: info@nefa.rs. Vaš broj računa/otpremnice i šifru artikla za koji želite da zamenite prvobitno poručeni artikal.

Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamenite za drugi artikal niže ili više cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate pozivanjem broja telefona 0800 444 222 ili nam pošaljite email na adresu: info@nefa.rs Vaš broj računa/ otpremnice, šifru artikla za koji želite da zamenite prvobitno poručeni artikal, kao i Vaš JMBG (opciono) i Vaš broj dinarskog tekućeg računa na koji bismo uplatili eventualnu razliku novca cenovnih kategorija.

Posetite Nefa nameštaj na portalu ShopMania