Zakon o planiranju i izgradnji

Zakon o planiranju i izgradnji – javna rasprava

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je obavestilo javnost da će u periodu od 30. januara do 20. februara 2023. godine, sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ( „Sl. glasnik RS“ , br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20 i 52/21).

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poziva državne organe, stručnu javnost kao i druge zainteresovane strane, da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i daju svoje primedbe, predloge i sugestije koje se dostavljaju Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture putem elektronske pošte ( imejl adresa je sednice.vlade@mgsi.gov.rs ). Drugi način je poštom na adresu Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, sa sledećom napomenom: „Za Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.”

Nacrt zakona će biti objavljen na Internet stranici Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kao i na Portalu „eKonsultacije”.

Javna rasprava će biti održana formi prezentacije i diskusije po sledećem rasporedu:

Novi Sad31. januar 2023. godine, od 11h do 13h, u prostorijama Skupštine grada, ul. Žarka Zrenjanina 2
Niš2. februar 2023. godine, od 11h do 13h, u prostorijama Gradske kuće, ul. 7. juli 2
Subotica7. februar 2023. godine, od 11h do 13h, u prostorijama Gradske kuće, ul. Trg slobode 1
Zaječar9. februar 2023. godine, od 11h do 13h, u prostorijama Gradske uprave, ul. Trga oslobođenja 1
Kragujevac13. februar 2023. godine, od 11h do 13h, u prostorijama Gradske uprave, ul. Trg slobode 3
Beograd20. februar 2023. godine, od 11h do 13h, u prostorijama Privredne komore Srbije, ulica Resavska 13 – 15

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi biće objavljen na Internet stranici Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kao i na Portalu „eKonsultacije”.

U roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave biće objavljen izveštaj o sprovedenoj javnoj jaspravi o Nacrtu zakona na osnovu izanaliziranih svih primedbi, predloga i sugestija učesnika. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će objaviti izveštaj na svojoj Internet stranici i na Portalu „eKonsultacije”.

Zakon o planiranju i izgradnji – ciljevi

Od poslednjih većih izmena Zakona je prošao određen period vremena u kojem je i proveravana implementacija rešenja sadržanih u Zakonu. Pored svih dobrih rezultata, imajući u vidu i donošenje novih propisa iz oblasti koje utiču i na odredbe ovog Zakona, a pogotovu o zaštiti životne sredine, pristupilo se zaštiti životne sredine, analizi postojećih rešenja, a takođe su predložene izmene i dopune kojima se ostvaruje nekoliko ciljeva međi kojima su:

 • dalje unapređenje elektronskog sistema ( CEOP) za izdavanje građevinskih dozvola
 • uvođenje novih elemenata “zelene agende”
 • povećanje odgovornosti ovlašćenih lica u postupcima izdavanja akta za izgradnju
 • ukidanje Zakona o koverziji uz naknadu određenoj kategoriji lica
 • ukidanje lex specialisa za linijske infrastrukturne objekte
 • otklanjanje koalizionih odredbi i njihovo međusobno usaglašavanje kroz paralelnu izmenu seta srodnih zakona
 • formiranje Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije
 • prenos dela ovlašćenja sa državnog organa na druga pravna lica i javne beležnike
 • uvođenje glavnog državnog urbaniste
 • pojačana zaštita zaštićenih prirodnih i kulturnih područja
 • pojačana aktivnost jedinica lokalnih samouprava u oblasti planiranja i uređenja prostora


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *